Financial Law Institute

FLI Law: Spotlight on New Legislation

All Legislation

Voorstellen Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht

Posted: 2014-04-28 20:10:16, by

Het Instituut Financieel Recht nodigt u uit om te reageren op de belangrijkste voorstellen van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht met het oog op de redactie van een nieuw wetboek voor vennootschappen en verenigingen via cbds@larciergroup.com. Meer informatie omtre ...

Read More

Latest Working Papers:

All Wps

WP 2015-04
Wet KMO-financiering: eerste analyse en breder perspectief
Diederik Bruloot, Michiel De Muynck

De Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (WKF) creeert een nieuw wettelijk kader voor kredietovereenkomsten aangegaan door ondernemingen bij professionele kredietgevers. Het belang van de WKF mag allerminst worden onderschat. De impact van de WKF is immers vergelijkbaar met wat de W ...

Read More


WP 2015-03
Corporate Governance and Banks: How Justified is the Match?
Christoph Van der Elst

Banks and bank governance are different. We critically assess the arguments used to pervade these divergences in operational activities. We also question if and how, in light of the specificity of banking activities, bank governance translates the operational peculiarities in different governance features. We hardly find convincing arguments for the bank governan ...

Read More


WP 2015-02
Audit Committees of Public Interest Entities in Europe

In 2014 the European Union reformed the regulatory framework of statutory audits in Directive 2014/56/EC and Regulation (EU) Nr. 537/2014. Part of the new legislation addresses the composition and responsibilities of the audit committee of public-interest entities. This contribution studies the innovations for audit committees. It is shown that many new requireme ...

Read More


WP 2015-01
Het aandeelhoudersregister in Belgie en Nederland: toepassingsproblemen en voorstellen tot hervorming

Het is bedroevend gesteld met kwaliteit van de Belgische aandeelhoudersregisters. De vennootschapspraktijk blijkt immers allerminst diligent met het document om te springen. Nochtans kreeg het van de Belgische wetgever een belangrijke rol toebedeeld in het proces van de overdracht en overgang van aandelen op naam. De wetgever treft echter ook zelf schuld, nu veel ...

Read MorePublications

Christoph Van der Elst

Executive Directors Remuneration in Comparative Corporate Perspective