News

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigi
2018-06-11 Ons land krijgt een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De hervorming is dermate fundamenteel dat werkelijk alle ondernemingen erdoor worden geraakt. De rechtsfaculteiten van zeven Belgische universiteiten hebben hun krachten gebundeld om u op zes locaties een volledig overzicht te bieden van alle belangrijke wijzigingen: van de afschaffing van het kapitaal in de BV(BA) tot de wijziging van de vereffeningsprocedure, van de spelregels bij aandeelhoudersruzies tot de regels over aandelenoverdrachten, van de kapitaalverhoging in de NV tot de toegelaten activiteiten door vzw%u2019s.

Verschillende sprekers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Wetboek.

In Gent gaat de studiedag door op dinsdag 18 september 2018. De focus zal liggen op het nieuwe BV-recht.

Inschrijven kan via http://intersentia.be/opleidingen.

Erkenningen: in aanvraag bij OVB, IGO, NKN, IAB, BIBF en FSMA.