Download

WP 2012-06 : Kristof Maresceau : De grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen binnen de Europese Unie na de arresten Cartesio en VALE
Deze paper bevat een analyse inzake de vrijheid van vestiging en de mogelijkheid tot rechtskeuze-uitoefening na het arrest VALE, dat in juli 2012 werd geveld.