GANDAIUS

'Gandaius' is de gemeenschappelijke naam waaronder het facultaire instituut voor permanente vorming - Gandaius Permanente Vorming - en de facultaire publicaties gebundeld worden.
(Tot eind 2011 droeg ook de alumnivereniging van de rechtenopleiding de naam ('Gandaius Alumni'). Sindsien draagt de alumnivereniging de naam 'VRG Alumni Gent'.)

Gandaius Permanente VormingGandaius Permanente Vorming

Gandaius Permanente Vorming organiseert jaarlijks diverse studiedagen, studiereeksen en colloquia. Eén van de bekendste is ongetwijfeld de "Postuniversitaire Cyclus Willy Delva".
Daarnaast staat Gandaius Permanente Vorming ook in voor de praktische organisatie van studiedagen en -reeksen voor vakgroepen en instituten van de faculteit, zoals bv. de (tweejaarlijkse) "Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de Criminologie" en het "Maritiem Symposium".
In samenwerking met de Universiteit Antwerpen wordt bovendien ook nog de opleiding "Bemiddeling" georganiseerd.

Gandaius Permanente Vorming verzorgt ook ondersteuning voor de opleiding 'Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts'.

Gandaius Publicaties

Facultaire uitgavenreeks Gandaius

De naam 'Gandaius' bundelt een verscheidenheid aan boeken, die allen geschreven zijn door professoren, assistenten en onderzoekers van de Gentse rechtsfaculteit.
Zo vindt u er niet alleen handboeken van de pen van professoren, maar ook verslagboeken van colloquia en studieavonden, evenals de publicatie van bepaalde speciale lezingen.