Conferentie 'Privaatrecht in actie'

vrijdag 18 mei 2018
Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent)

Ten geleide

Onderzoek naar hoe het (privaat)recht in de praktijk werkt, is de laatste jaren aan een opmars bezig en kan ook voor de rechtspraktijk nuttige inzichten opleveren.

Na een algemene uiteenzetting door Prof. Willem Van Boom over het nut van empirisch onderzoek in het (privaat)recht, komen zes voorbeelden uit diverse domeinen van het privaatrecht aan bod.

  • Contractenrecht: Prof. Ignace Claeys licht toe hoe vrederechters te werk gaan wanneer zij de huurprijs van een handelshuurovereenkomst "naar billijkheid" moeten vaststellen.
  • Familierecht: Dra. Christine Van Roy onthult met welke factoren rechters rekening houden bij het opstellen van een verblijfsregeling voor de kinderen na echtscheiding.
  • Aansprakelijkheidsrecht: Prof. Gijs van Dijck onderzoekt de rol van niet-financiële compensatie van slachtoffers, aan de hand van de zaken over seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk.
  • Goederenrecht: Dra. Maja Reynebeau gaat in op de opkomst van de warmtenetten en de goederenrechtelijke vragen die daarbij rijzen.
  • Beslagrecht: Dra. Sandra Callewaert legt enkele knelpunten bloot die bij de evenredige verdeling bij beslag op roerende goederen opduiken.
  • Faillissementsrecht: Prof. Joke Baeck gaat na wat er in geval van faillissement nog voor de schuldeisers overblijft en hoe de positie van deze schuldeisers zou kunnen worden verbeterd.

Programma

13.00 u ..Onthaal en registratie

13.30 u ..Verwelkoming
Prof. Eric DIRIX (buitengewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, raadsheer Hof van Cassatie)

13.40 u ..Tien jaar empirisch onderzoek in het privaatrecht: oogst en uitdagingen voor de toekomst
Prof. Willem VAN BOOM (hoogleraar Universiteit Leiden)

14.20 u ..Vaststelling van de handelshuurprijs "naar billijkheid" door de vrederechter
Prof. Ignace CLAEYS (hoofddocent Universiteit Gent)

14.40 u ..Empirisch onderzoek in het familierecht: een verrijkende duik inhet gewoonterecht inzake verblijfsregeling en co-ouderschap
Dra. Christine VAN ROY (rechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Leuven)

15.00 u ..Pauze

15.30 u ..U vraagt, wij draaien iets anders. Een empirische studie naar seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk
prof. Gijs VAN DIJCK (hoogleraar Universiteit Maastricht)

15.50 u ..Juridische omkadering voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten: enkele 'hot' topics
dra. Maja REYNEBEAU (doctoraatsassistent Universiteit Gent)

16.10 u ..Beslag op roerende goederen: praktische knelpunten bij de evenredige verdeling
dra. Sandra CALLEWAERT (doctoraatsbursaal Universiteit Gent)

16.30 u ..Faillissement: wat blijft er nog over voor de schuldeisers?
Prof. Joke BAECK (docent Universiteit Gent)

16.50 u ..Afronding

17.00 u ..Einde

Praktische informatie

Plaats: Academieraadzaal
Campus Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent.
Parkeren: de betaalparkings Kouter (P5) en Centrumparking Korte Meer (P6) zijn vlakbij.
Routebeschrijving

Inschrijvingsprijs: € 80 (vrij van btw)

Elektronisch inschrijven: on-line inschrijvingsformulier.
Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van het inschrijvingsgeld op bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 mei 2018.

Erkenningen:

- advocaten: 3 standaard punten
- magistraten: accreditatie door het IGO is aangevraagd
- notarissen: 3 uren opleiding
- gerechtsdeurwaarders: 3 juridische punten

Inlichtingen:
Wetenschappelijke coördinatie: prof. dr. Joke Baeck)
Organisatie: Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Recht en Criminologie UGent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
E-mail: GPV@ugent.be