Doc-serie

Ten geleide

In de Doc-serie is het de bedoeling juristen vertrouwd te maken met de inhoud, de rode draad en het praktisch belang van doctorale proefschriften. De sprekers zullen aan de hand van praktijkgevallen, gedurende 30 minuten, toelichten wat de belangrijkste (vast)stellingen van hun doctoraat zijn en wat het belang ervan voor de praktijk is.

volgende editie: datum en onderwerpen nog niet bepaald

Archief

Doc-serie 6 (19/05/2016) Verbintenissenrecht

 • Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten (dr. Thijs Tanghe)
 • Accessoriteit in het vermogensrecht (dr. Koen Swinnenm)
 • Investor losses (dr. Elke Vandendriessche)
 • De rechtsbescherming van de verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering (dr. Geert Jocqué)

Doc-serie 5 (17/12/2012): Verbintenissenrecht

 • Contracten en mensenrechten (dr. Nathalie Van Leuven)
 • De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State (dr. Jürgen Vanpraet)
 • Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken voor vermogensafscheiding en vermogensovergang (Prof. dr. Joeri Vananroye)
 • Belangenconflicten in financiële instellingen (Prof. dr. Mark Kruithof)

Doc-serie 4 (20/10/2011): Verbintenissenrecht

 • Restitutie na vernietiging of na ontbinding van overeenkomsten (dr. Joke Baeck)
 • Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht (dr. Jeroen Delvoie)
 • Bescherming van cliënteel (dr. Dave Mertens))
 • Bewindsonbevoegdheid (Prof. dr. Ruud Jansen)

Docs-serie 3 (21/4/2011): Strafrecht en criminologie

 • De strijd tegen het witwassen in België (dr. Antoinette Verhage)
 • Sociale cohesie als buffer tegen angst voor criminaliteit (dr. Wim Hardyns)
 • De bescherming van persoonsgegevens (dr. Els De Busser)
 • Criminele verplaatsing bij mobiele daders: rondtrekkende daders als gevalstudie (dr. Stijn Van Daele)

Doc-serie 2 (25/10/2010): Publiekrecht

(uitgesteld)

Doc-serie 1 (2/12/2009):

 • Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke (Prof. dr. Ingrid Boone)
 • Zakelijke subrogatie (Prof. dr. Vincent Sagaert)
 • De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (Prof. dr. Britt Weyts)
 • Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes: un mode de résolution basé sur l'opposabilité et la responsabilité civile (Prof. dr. Thierry Léonard)