INSCHRIJVINGSFORMULIER
STUDIEAVONDEN i.s.m. CBR (2013-2014)

Naam*:
Voornaam*:
Functie:
Kantoor/Firma:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Telefoon:
Fax:
E-mail*:
(een automatische bevestiging van de inschrijving wordt verstuurd naar dit e-mailadres!)
BTW-nummer:
Opmerking:
Facturatieadres
(indien verschillend)
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
* verplichte velden

Schrijft in voor

de ganse reeks studieavonden 2013-2014 (zes avonden + jaarboek: 400 euro)
één of meerdere studieavonden uit de reeks 2013-2014:
10/10/2013: Actualia gerechtelijk recht: procedure en rechtsmiddelen (70 euro)
7/11/2013: De nieuwe Wet tot hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen (70 euro)
5/12/2013: Actualia vennootschapsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid vanuit burgerrechtelijk/vennootschappelijksrechtelijk en vanuit strafrechtelijk perspectief (70 euro)
13/3/2014: Commerciële contracten (o.a. franchising) (70 euro)
8/5/2014: Vijftig jaar Probatiewet (70 euro)
22/5/2014: Sociale en fiscale antimisbruikbepalingen (70 euro)
Jaarboek 2013-2014 (80 euro)

en betaalt - na ontvangst van de factuur - het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) met vermelding van het factuurnummer.

Totaal verschuldigd bedrag: € .

Is magistraat en doet een beroep op tussenkomst door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

U kan het verschuldigde inschrijvingsgeld betalen met de KMO-portefeuille.
(ons authorisatieID is vermeld op de pagina 'werkwijze opleidingscheques')

Om uw inschrijving te verzenden, klikt u op 'Inschrijving versturen'.

Ter bevestiging van uw inschrijving wordt vervolgens een pagina getoond met de door u ingevulde gegevens.
U kan deze pagina uiteraard uitprinten als bewijs van inschrijving.