INSCHRIJVINGSFORMULIER XLIVe CYCLUS WILLY DELVA
Het nieuwe ondernemingsrecht

Naam*:
Voornaam*:
Functie:
Kantoor/Firma:
Facturatie*: factuur op naam firma/bedrijf (onderstaande gegevens worden gebruikt)
facturatie aan IGO (mits accreditatie)
...Factuur op naam van:
...Adres:
...Postcode:
...Plaats:
...BTW-nummer:
Telefoon:
E-mail*:
(een automatische bevestiging van de inschrijving wordt verstuurd naar dit e-mailadres!)
Opmerking:
* verplichte velden

Schrijft in voor de voordrachtenreeks "XLIVe PUC Willy Delva: Het nieuwe ondernemingsrecht"

voor de volledige reeks (incl. verslagboek) en betaalt - na ontvangst van de factuur - het bedrag van 300 euro op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) met vermelding van het factuurnummer.
voor één (of meerdere aparte sessies en betaalt - na ontvangst van de factuur - het verschuldigde bedrag van 75 euro per sessie. (Het verslagboek is NIET inbegrepen, maar kan apart besteld worden)

inschrijving voor de sessie(s)
Sessie 1: 1/3/2018
Sessie 2: 15/3/2018
Sessie 3: 22/3/2018
Sessie 4: 29/3/2018
Slotsessie: 26/4/2018
wenst ook het verslagboek (90 euro)

lid van VRG Alumni Gent: korting van € 20 bij inschrijving voor de ganse reeks

lid van AEDBF/EVBFR-Belgium: korting van € 20 bij inschrijving voor de ganse reeks

Is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een parket of griffie en doet, mits accreditatie en effectieve aanwezigheid, een beroep op tussenkomst door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).

Wil gebruik maken van de livestream.

U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille (erkenningsnummer: DV.O103194).

Een aanwezigheidsattest wordt na afloop van de voordrachtencyclus opgemaakt en verzonden naar alle deelnemers.

Om uw inschrijving te verzenden, klikt u op 'Inschrijving versturen'.

Ter bevestiging van uw inschrijving wordt vervolgens een pagina getoond met de door u ingevulde gegevens.
U kan deze pagina uiteraard uitprinten als bewijs van inschrijving.
Op basis van deze gegevens wordt u een factuur toegestuurd voor kwijting van het verschuldigde inschrijvingsgeld.