Gandaius Legal Briefings

Ten geleide

De serie Legal Briefings van Gandaius beoogt snel op recente ontwikkelingen in te spelen. De sprekers zullen, meestal gedurende 30 minuten, toelichten waarmee de praktijkjurist ten gevolge van een recent goedgekeurde wet of nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak rekening moet houden.

Volgende editie: 19/02/2018: Administratief recht

Onderwerpen:

 • Met de Codex-trein op reis doorheen een volgebouwd Vlaanderen: laatste halte, betonstop? (H. Schoukens)
 • Het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet van 24 februari 2017: What's new and what is not? (T. De Waele)
 • Actualia publiekrecht (J. Goossens)
 • De nieuwe wet overheidsopdrachten. Eerste ervaringenuit de praktijk (B. Schutyser)

Praktisch

Tijdstip: van 18.00 tot 21.00 uur (vanaf 17.30 uur is er ontvangst met koffie en broodjes)

Locatie: auditorium NB I van de faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent)

Prijs: € 50
Leden van VRG Alumni Gent genieten van een korting van € 10.

Betaling: na inschrijving en ontvangst van de factuur, door overschrijving op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent met vermelding van het factuurnummer.
Opleidingscheques en betalingen via de KMO-portefeuille worden aanvaard. (erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O103194)

Advocaten: erkenning als permanente vorming is aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (voor 3 juridische punten).

Magistraten: betaling van de inschrijvingsgelden voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van griffies en parketten is aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Notarissen: erkenning als permanente vorming is aangevraagd bij de Nationale kamer voor Notarissen (voor 3 uur opleiding).

Een aanwezigheidsattest wordt uigereikt als bewijs van permanente vorming indien effectief aanwezig.

De studieavond kan gevolgd worden via livestream (aanvinken op het inschrijvingsformulier!).

Inschrijven

Elektronisch inschrijvingsformulier

Archief

Legal Briefings 2018: Privaatrecht 18/1/2018)

 • Het nieuwe erfrecht (J. Bael)
 • Het burgerlijk geding na Potpourri IV en V: de essentie (P. Taelman)
 • Het nieuwe zekerheidsrecht (J. Baeck)
 • De nieuwe BVBA (H. De Wulf)
 • Het nieuwe insolventierecht (D. Bruloot)

Legal Briefings 2013-2014

 • 30/9/2013: Privaatrecht
  Onderwerpen: betalingsachterstand bij handelstransacties, verjaringstuitende ingebrekestelling, advocatenakte en CESL, zekerheden, diverse wijzigingen familiaal (vermogens)recht, voorlopig bewind, marktpraktijken en mededinging (wetboek economisch recht)
 • 21/10/2013: Administratief en publiek recht
  Onderwerpen: Raad van State, omgevingsvergunning: stedenbouw en milieu, FAS-wet, stand van zake mbt de staatshervorming
 • 18/11/2013: Fiscaal en sociaal recht
  Onderwerpen: personen- en vennootschapsbelasting, anti-misbruikrecht, harmonisering rechtspositie arbeiders en bedienden, sociale anti-misbruikbepalingen
 • 9/12/2013: Procesrecht, straf- en strafprocesrecht, IPR, gezondheids- en zeerecht
  Onderwerpen: Arbitragewet, wijzigingen procedurerecht, IPR - Brussel I (insolventieverordening, schijnhuwelijken, nationaliteit), zeewet, wijzigingen strafrecht, gezondheidsrecht

Gandaius Legal Briefings 2 (23/9/2010):

 • Onderhoudsgelden (Prof. dr. Gerd Verschelden)
 • Appartementsrecht (Prof. dr. Annelies Wylleman)
 • De nieuwe wet consumentenkrediet (Prof. dr. Reinhard Steennot)

Gandaius Legal Briefings 1 (31/3/2010):

 • Marktpraktijkenwet (mr. Herman De Bauw)
 • Corporate Governance (Prof. dr. Christoph Van der Elst en mevr. Sien Vermeersch)
 • Betalingsdiensten (Prof. dr. Reinhard Steennot)
 • Deskundigenonderzoek (Prof. dr. Piet Taelman)