22ste MARITIEM SYMPOSIUM
Verander of verdwijn: havens en scheepvaart in een disruptieve omgeving

woensdag 23 mei 2018

Ten geleide

Klimaatverandering, verduurzaming, energietransitie, digitalisering, urban mining, nearshoring... We leven in een wereld van disrupties die ons huidig economisch bestel in vraag stellen. De kaarten van de toekomst worden vandaag geschud en nieuwe paden zullen bewandeld moeten worden. Dit biedt bedreigingen voor de ene, maar kansen voor de andere.

Havens en scheepvaart zijn hierop geen uitzondering en worden bovendien geconfronteerd met specifieke uitdagingen en ontwikkelingen. Die zullen in de komende jaren steeds meer hun stempel drukken op het reilen en zeilen in de maritieme sector. Wie nog zweert bij het kompas van het verleden, is morgen misschien wel het noorden kwijt.

Hoe ingrijpend zijn de veranderingen die op havens en scheepvaart afkomen? Hoe snel laten ze zich voelen? Hoe gaan overheden en ondernemingen daarmee om? En wat staat ons morgen nog te wachten?

Het 22ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent maakt op woensdag 23 mei een stand van zaken op. Academici, onderzoekers, beleidsvoerders, havenverantwoordelijken, reders en bedrijfsmanagers buigen zich over ecologische, technologische, economische en logistieke disrupties en belichten die vanuit de praktijk. Sprekers met een helikoptervisie plaatsen het thema van het symposium in een ruimer daglicht.

Programma

Voormiddag
09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Opening / algemene inleiding,
door de voorzitter, dhr. Jean-Louis Vandevoorde
09.40 uur: Openingstoespraak: Are we ready for the new world?,
door Wolfgang Lehmacher (Head of Supply Chain and Transport Industries, World Economic Forum)
Ecologische disrupties
10.10 uur: Gevolgen van klimaatverandering voor de Belgisch-Nederlandse kust en zeehavens,
door Peter Wittoeck (Head of Federal Climate Service, FOD Volksgezondheid [België])
10.30 uur: Ecologische disruptie, klimaatverandering...: impact op reders en scheepvaart,
door Wilfried Lemmens (Gedelegeerd bestuurder, Belgische Redersvereniging)
Economische disrupties
10.50 uur: Zijn we voorbereid op de circulaire economie?,
door Karl Vrancken (Onderzoeksleider Duurzame Materialen, VITO)
11.10 uur: Flanders Recycling Hub: kansen en struikelblokken voor de maritieme import van reststromen,
door Steve Sel (Manager Projecten en Valorisatie, Vlaams Instituut voor de Logistiek)
11.30 uur: Schaalvergroting in de scheepvaart: van schaalvoordeel naar overcapaciteit en terug,
door Stefaan Verberckmoes (Shipping Analist & Editor Europe, Alphaliner)
11.50 uur: Panelgesprek
12.30 uur: Walking lunch
Namiddag
14.00 uur: Algemene inleiding,
door Jean-Louis Vandevoorde
Technologische disrupties
14.05 uur: Hyperloop: vervoer van de toekomst gaat de buis in,
door Jelte Altema (Head of Marketing, Hardt Hyperloop)
14.25 uur: Terminals: kansen en risico's van automatisering en digitalisering,
door Frank Kho (Zelfstandig adviseur in de container terminal industry)
14.45 uur: Boots on the ground innovatie in de haven van Antwerpen,
door Piet Opstaele (Manager Innovation Enablement, Havenbedrijf Antwerpen)
15.10 uur: Koffiepauze
Logistieke disrupties
15.30 uur: De nieuwe zijderoute: vverer kijken dan nieuwe spoordiensten tussen China en Europa,
door Theo Notteboom (leerstoelhouder 'Haven van Gent' Maritiem Instituut UGent, hoogleraar Shanghai Maritime University en Universiteit Antwerpen)
15.50 uur: Volvowagens per trein van China naar Zeebrugge: voordelen en risico's,
door Pieterjan Landuyt (Project Manager Logistics, Volvo Cars)
16.10 uur: De logistiek moet zichzelf heruitvinden of anderen zullen het in haar plaats doen,
door Alex Van Breedam (CEO, Trivizor)
16.30 uur: Panelgesprek
Slottoespraak / Closing speech
16.45 uur: Globalisering 2.0: Europa in woelig vaarwater?,
door Jan Van Hove (hoofdeconoom KBC, professor Internationale economie KU Leuven)
17.15 uur: Afsluiter,
door Jean-Louis Vandevoorde
Receptie

Praktische informatie

Dit symposium is reeds afgelopen.

Voorgaande symposia