20ste MARITIEM SYMPOSIUM
"Automatisering in scheepvaart en havens"

woensdag 11 mei 2016

Ten geleide

De transportsector staat aan de vooravond van een technologische revolutie die ook in de wereld van scheepvaart en havens voor een grondige wijziging van het operationeel landschap zal zorgen en die fors verder reikt dan de digitalisering van procedures en documentatie. Onbemande schepen, vandaag nog een verre stip aan de horizon, komen steeds meer in beeld als een haalbare realiteit op zee en op de waterweg. Op terminals is automatisering aan het uitgroeien tot een onomzeilbaar gegeven. Containerbehandeling loopt daarbij het meest in de kijker, maar is lang niet de enige overslagactiviteit waar nieuwe technologieën als hefboom voor meer productiviteit en een grotere kostenefficiëntie wordt overwogen.

Hoe ingrijpend wordt de omwenteling die zich aankondigt, en hoe snel zal die vorm krijgen? Waar ligt het kantelpunt bij de implementatie van een verregaande automatisering van schip en terminal en wat zijn de hindernissen op de weg naar dat keerpunt? Welke strategie hanteren economische spelers in dit veld?

Dat is het hoofdthema van het 20ste Maritiem Symposium dat het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent op 11 mei organiseert. Mensen uit de praktijk, beleidsverantwoordelijken en academici zullen hun visie op dat proces brengen en antwoorden op de vragen die u hen zal willen stellen. Korte presentaties afgewisseld met interactie en met de insteek van een econoom en een technologiefilosoof staan borg voor een boeiende stand van zaken in een dossier dat alleen nog maar aan actualiteit kan winnen.

Programma

Voormiddag Automatisering in scheepvaart
09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Opening / algemene inleiding,
door de voorzitter, dhr. Jean-Louis Vandevoorde (journalist)
09.40 uur: Keynote speech,
door Peter De Keyzer (BNP Paribas Fortis, Hoofdeconoom)
Sessie 1 Onbemande zeeschepen
10.00 uur: Technical and operational constraings for unmanned ships [EN]
door Ørjan Selvik (Marintek, Senior Scientist)
10.20 uur: Veiligheidsaspecten van onbemande schepen*,
door Bert-Jan tePaske (TNO, Senior Consultant IT Security)
10.40 uur: Doorstaat het zeerecht ook deze revolutie?,
door Eric Van Hooydonk (Portius, Professor maritiem recht)
11.00 uur: Q & A
Sessie 2 Onbemande binnenvaart
11.20 uur: Onbemand palletvervoer over de binnenwateren,
door Lieven Dejonckheere (Waterwegen en Zeekanaal, Afdelingshoofd Zeekanaal)
11.40 uur: Q & A
12.00 uur: Lunch
Namiddag Automatisering van terminals
13.45 uur: Algemene inleiding,
door Jean-Louis Vandevoorde (journalist)
Sessie 3 Containerterminals
13.50 uur: Maasvlakte 2: lessen uit het verleden, stappen naar de toekomst,
door Marijn Coeveld (TBA, CEO/Managing Director)
14.10 uur: De strategie van PSA Antwerpen,
door Stephan Gosiau (PSA Antwerp, Director Terminal)
14.30 uur: Welke nieuwe ontwikkelingen zijn op TIL?,
door Kenneth Peire (TIL, Chief Technical Officer)
14.50 uur: Panelgesprek TBA/PSA/TIL en Q & A
Sessie 4 Bulk- en stukgoedterminals
15.10 uur: Algemene inleiding,
door Jean-Louis Vandevoorde (journalist)
15.15 uur: Automatisering van een fruitterminal,
door NN (Sea-Invest)
15.35 uur: Automatisering van een bulkterminal: de ervaringen bij EMO,
door Ton van der Leer (EMO, Manager Projects & ICT)
15.55 uur: Q & A
Slottoespraak /Closing speech
16.15 uur: Automation in the Maritime Sector: Ethical and Societal Issues [EN],
door Mark Coeckelbergh (Universiteit Wenen, Technologiefilosoof)
16.45 uur: Afsluiter,
door Jean-Louis Vandevoorde (journalist)

Voorgaande symposia