19de MARITIEM SYMPOSIUM
"Impact van de EU op de Europese haven- en maritieme sector"

woensdag 29 april 2015

Ten geleide

De impact van de Europese Unie valt dezer dagen niet meer weg te denken uit de haven- en maritieme sector en is ingrijpender dan ooit. Veiligheid op zee en in havens, milieuregelgeving, regulering van havenarbeid, concessiebeleid, mededingingsregelgeving en mobiliteit zijn slechts enkele hete hangijzers waarover de EU zich ontfermt en die duidelijk hun stempel drukken op de havensector en de scheepvaart. Door het grote aantal invloedssferen en de onderlinge verwevenheid is het overzicht soms zoek en ziet men vaak het bos door de bomen niet meer, wat meer dan eens tot onbegrip en ergernis leidt.

Wat is de visie en de impact van de Europese Unie op de Europese haven- en maritieme sector? Wat zou moeten veranderen aan het EU-beleid om de sector nog performanter en efficiënter te maken? En vooral: wat is de meerwaarde van de Europese Unie voor de haven- en maritieme sector? Dit zijn enkele kernvragen waarop het 19de Maritiem Symposium een antwoord wil bieden door de verschillende invloedssferen te bekijken en uiteindelijk een algemene tendens te ontwaren. Doorheen de verschillende meningen wordt naar een consensus gezocht, wat niet altijd vanzelfsprekend is in een sector waar talloze miljarden euro's en evenveel tegengestelde belangen in rondgaan.

Programma

09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Verwelkoming, door de voorzitter, dhr. Jean-Louis Van de Voorde (journalist)
09.40 uur: Impact van de Europese Unie op de milieuproblematiek in havens, door Frank Maes (Universiteit Gent)
10.10 uur: Discussiemoment
10.20 uur: Impact van de Europese Unie op de dienstverlening in havens, door Isabelle Ryckbost (ESPO)
10.50 uur: Discussiemoment
11.00 uur: Pauze
11.20 uur: Impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging, door Rik Verhaegen (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)
11.50 uur: Discussiemoment
12.00 uur: Impact van het concurrentiebeleid van de EU op het vervoer over zee, door Anne-Marie Van Den Bossche (Universiteit Antwerpen)
12.30 uur: Discussiemoment
12.40 uur: Lunch
14.30 uur: De Europese Unie en de migratie over zee, door Kris Pollet (European Council on Refugees and Exiles)
15.00 uur: Discussiemoment
15.10 uur: Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal?, door NN
15.40 uur: Discussiemoment
15.50 uur: Pauze
16.10 uur: Slotwoord
De Europese Unie: meerwaarde voor de havens en maritieme sector
, door Caroline Nagtegaal-Van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam)
16.45 uur: Afsluitende borrel

Praktische informatie

Plaats: Congrescentrum Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent) Routebeschrijving: via www.ugent.be/het-pand

Inschrijvingsprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175 en kan eventueel worden betaald met de KMO-portefeuille.
(Inschrijvingsprijs voor studenten: € 15 zonder lunch, € 50 met lunch)
Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, koffiepauzes, lunch en afsluitende receptie.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt door het invullen en verzenden van de inschrijvingsstrook van de folder of via het elektronisch inschrijvingsformulier.
Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van € 175 op bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 27 april 2015 !

Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig, behouden de organisatoren zich het recht voor deelnemers te weigeren.

Erkenning: Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning als permanente vorming ingediend, voor 5 juridische punten.

Voor verdere informatie: Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Telefoon: 09 264 67 58 - Fax: 09 264 69 99
E-mail: gpv@ugent.be

Voorgaande symposia