18de MARITIEM SYMPOSIUM
"Is er nog ruimte genoeg? Maritieme ontwikkeling in de 21ste eeuw"

woensdag 7 mei 2014

Ten geleide

Haven en maatschappij: onlosmakelijk met elkaar verbonden tot het einde van de 20ste eeuw. De haven bracht voorspoed, werk en de wereld met al haar kleuren, geuren en smaken binnen handbereik. De kracht en de dynamiek van de haven verenigde mensen, waardoor wereldsteden mochten verrijzen op hun fundamenten. De keerzijde van het succes en de overlast hoorden er gewoon bij.

In relatief korte tijd is de maatschappelijke aanvaarding grondig veranderd en de ruimtelijke concurrentie sterk toegenomen. Leefbaarheid, economie en ecologie vormen bouwstenen voor ruimtelijke planologische ontwikkelingen en zijn een voedingsbodem voor complexe procedures. Er is onvoldoende ruimte voor een territoriale scheiding, dus het wordt tijd om elkaar weer te ontdekken. Meervoudig ruimtegebruik is een optie.

Het 18e Maritiem Symposium neemt je mee naar drie deelgebieden waar spanningen tussen de maritieme slagader en haar omgeving zich manifesteren:
- de exploitatie van de zee en het scheepvaartverkeer
- havenbedrijvigheid en stadsontwikkeling
- mobiliteit en logistiek in en rond havens.

Programma

09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Verwelkoming, door de voorzitter, dhr. Jean-Louis Van de Voorde (journalist De Lloyd)
Thema 1: Exploitatie van de zee en scheepvaartverkeer
09.40 uur: Impact van de werking van het MRCC in relatie tot de waterweggebruikers en MRP, door Réjane Gyssens (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum)
10.05 uur: Offshore wind and shipping coexistence, door Richard Britton (Scottish Power Renewables)
10.30 uur: Discussiemoment
10.40 uur: Pauze
Thema 2: Havenbedrijvigheid en stadsontwikkeling
11.00 uur: Van mainport naar World Port City: de stedelijke potentie van havensteden, door Bart Kuipers (Erasmus Universiteit Rotterdam)
11.25 uur: Stad en haven: conflicterend of complementair?, door Anneke Been-Visser (Masterplan Noordzeekanaalgebied)
11.50 uur: Pauze
12.00 uur: Lunch
Thema 3: Mobiliteit en logistiek in en rond havens
14.00 uur: Bereikbaarheid haven en stad: een nieuwe koers, door Dirk Lauwers (Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning)
14.30 uur: Bereikbaarheid: core business of essentiële randvoorwaarde?, door Aernout van der Bend (De Verkeersonderneming)
15.00 uur: Discussiemoment
15.10 uur: Pauze
Panelgesprek
15.30 uur: Panelleden:
  • Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee)
  • Johan De Mol (Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning)
  • Aernout van der Bend (De Verkeersonderneming)
  • Francis Rome (Vlaams Instituut voor de Logistiek)
  • Saïd El Khadraoui (Europees Parlement, Commissie Vervoer en Toerisme)
  • Frank Witlox (Universiteit Gent, Vakgroep Geografie)
16.30 uur: Slotwoord, door Rutger Pol (Afdelingshoofd Zeehavens, Ministerie Infrastructuur en Milieu)
17.00 uur: Afsluitende borrel

Praktische informatie

Plaats: Marriott Gent (Korenlei 10, 9000 Gent) Routebeschrijving: via www.marriottghent.be
De lunch vindt plaats in Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent).

Inschrijvingsprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175 en kan eventueel worden betaald met de KMO-portefeuille.
(Inschrijvingsprijs voor studenten: € 15 zonder lunch, € 50 met lunch)
Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, koffiepauzes, lunch en afsluitende receptie.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt door het invullen en verzenden van de inschrijvingsstrook van de folder of via het elektronisch inschrijvingsformulier.
Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van € 175 op bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 30 april 2014 !

Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig, behouden de organisatoren zich het recht voor deelnemers te weigeren.

Erkenning: Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning als permanente vorming ingediend, voor 6 juridische punten.

Voor verdere informatie: Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Telefoon: 09 264 67 58 - Fax: 09 264 69 99
E-mail: gpv@ugent.be

Jubileumboek

Ter gelegenheid van de vijftiende editie van het Maritiem Symposium in 2011 verscheen bij Maklu een uitzonderlijk boek, getiteld 'Met Have, Goed & Schip over de Schelde. Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding.'

Het boek, met een voorwoord van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en een nawoord van Prof. dr. Eddy Somers, bevat bijdragen van Vlaamse en Nederlandse experts, zowel uit de academische wereld als uit de maritieme sector.

U kan deze unieke publicatie bekomen op het 18de Maritiem Symposium, of rechtstreeks bestellen bij Maklu: www.maklu.be - tel. 03 231 29 00
(€ 68,- incl. btw, excl. verzendingskosten).

Volgend symposium

Voorgaande symposia