21ste MARITIEM SYMPOSIUM
"Vlaanderen-Nederland: één poort naar Europa?"

woensdag 24 mei 2017

Ten geleide

Vlaanderen en Nederland, neem de landsgrens weg en je krijgt één gebied dat met de Schelde-Rijndelta, zijn havens en transportinfrastructuur de voornaamste toegangspoort tot het Europese continent en de belangrijkste deur van Europa naar de wereld vormt. Concurrentie gaat binnen dat gebied steeds meer hand in hand met samenwerking, rond thema's als toegankelijkheid, beloodsing of hinterland. Oude tegenstellingen blijven soms overeind, andere vervagen of verdwijnen.

Hoe ver gaat die samenwerking vandaag en hoe ver kan ze morgen reiken? Waar is ze zinvol (en waar niet)? Welke struikelblokken liggen nog in de weg? Waar kan beleid het pad effenen? Wat mag van de geplande fusie tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports verwacht worden?

Het zijn onderwerpen die centraal staan in het programma van het 21ste Maritiem Symposium dat het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent op woensdag 24 mei organiseert. Mensen uit de praktijk, beleidsverantwoordelijken en academici zullen hun visie brengen en antwoorden op de vragen die u hen wil stellen. Korte presentaties afgewisseld met interactie en met de insteek van een historica staan borg voor een boeiende stand van zaken in een dossier dat alleen nog maar aan actualiteit kan winnen.

Het Maritiem Symposium staat dit jaar in het teken van 200 jaar Universiteit Gent. De UGent dankt zijn ontstaan in 1817 aan Willem I. De koning van de toen even Verenigde Nederlanden gaf Gent ook zijn eerste zeekanaal naar Terneuzen.

Programma

Voormiddag
09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Opening / algemene inleiding,
door de voorzitter, dhr. Jean-Louis Vandevoorde
09.40 uur: Openingstoespraak,
door Mathias De Clercq (Schepen van Haven, Economie en Ondernemen Stad Gent, voorzitter Havenbedrijf Gent)
10.00 uur: Het transport- en infrastructuurbeleid van Willem I en de nasleep ervan (1815-1839)
door Hilde Greefs (hoofddocent Geschiedenis, Universiteit Antwerpen)
Toegankelijkheid
10.20 uur: Beloodsing vanuit Vlaams-Nederlands perspectief,
door Yves Goossens (algemeen directeur DAB Loodswezen)
en Fred Kuipers (voorzitter Loodswezen Regio Scheldemonden)
10.45 uur: Q & A met de twee sprekers
11.00 uur: Toegankelijkheid en natuurlijkheid: meer dan een zakelijk huwelijk?,
door Stefan Van Damme (professor Integraal Waterbeheer, Universiteit Antwerpen)
11.20 uur: Goed nabuurschap?! De waterverdragen tussen België en Nederland,
door Stephan Van Fraechem (algemeen directeur Voka-AlfaportAntwerpen)
11.40 uur: Nautische capaciteit Westerschelde,
door Eric Luca (senior advisor scheepvaart Rijkswaterstaat)
12.00 uur: Q & A met de drie sprekers
12.30 uur: Lunch
Namiddag
14.00 uur: Inleiding,
door Jean-Louis Vandevoorde
Hinterland
14.10 uur: Het water vloeit in beide richtingen: Vlaanderen en Nederland samen op (de water)weg,
door Chris Danckaerts (gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg)
14.30 uur: Rotterdam en zijn zuidelijk hinterland. Vlaanderen stap- of struikelsteen?,
door Bas Jansen (directeur Deltalinqs Rotterdam)
14.50 uur: Panelgesprek met de sprekers
Havens
15.10 uur: Havens vandaag in economisch perspectief,
door Theo Notteboom (professor Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen)
15.30 uur: Relaties tussen Vlaamse en Nederlandse havens. Terug- en vooruitblik,
door Eddy Bruyninckx (voormalig CEO Havenbedrijf Antwerpen)
15.50 uur: Gent/Zeeland Seaports,
door Daan Schalck (CEO Havenbedrijf Gent)
en Jan Lagasse (CEO Zeeland Seaports)
16.15 uur: Q & A met alle sprekers (geleid door Theo Notteboom)
Slottoespraak / Closing speech
16.30 uur: Vlaanderen en Nederland: naar een steeds hechtere strategische samenwerking,
door Axel Buyse (algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland)
16.45 uur: Afsluiter,
door Jean-Louis Vandevoorde

Praktische informatie

Plaats: Congrescentrum Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent)
Routebeschrijving: via www.ugent.be/het-pand

Inschrijvingsprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 200 en kan eventueel worden betaald met de KMO-portefeuille.
(Inschrijvingsprijs voor studenten: € 50)
Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, ontvangst met koffie, lunch en afsluitende receptie.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt door het invullen en verzenden van de inschrijvingsstrook van de folder of via het elektronisch inschrijvingsformulier.
Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van € 200 op bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
Uiterste inschrijvingsdatum: maandag 22 mei 2017!

Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig, behouden de organisatoren zich het recht voor deelnemers te weigeren.

Erkenning: Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning als permanente vorming ingediend, voor 6 juridische punten.

Voor verdere informatie: Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Telefoon: 09 264 67 58 - Fax: 09 264 69 99
E-mail: gpv@ugent.be

Voorgaande symposia