XLIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2017-2018
Het nieuwe ondernemingsrecht

van 1 maart tot en met 26 april 2018
op donderdagavond te Gent

Ga naar: Inleiding - Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

Praktische informatie

Plaats

De voordrachten van sessies 1 tot en met 4 vinden plaats in auditorium NB III van de Faculteit Recht en Criminologie, gelegen in de Campus Aula, met ingang via Universiteitstraat 6 te 9000 Gent.
De slotsessie vindt plaats in de Aula van de Universiteit Gent, gelegen in Voldersstraat 9 te 9000 Gent.

Elke sessie start om 18.30 uur met een ontvangstkoffie met broodjes. De voordrachten starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.
De slotsessie wordt gevolgd door een receptie.

De sessies kunnen ook via livestream, in real time, gevolgd worden.

Prijs

Inschrijvingsgeld: € 300 voor de volledige reeks, incl. verslagboek

Inschrijven voor een aparte sessie is mogelijk, à rato van € 75 per sessie.
Gelieve op het inschrijvingsformulier te vermelden voor welke sessie(s) wordt ingeschreven. Een inschrijving voor een (of meerdere) aparte sessies omvat NIET het verslagboek van de voordrachtenreeks.
Voor het verslagboek kan ook apart ingeschreven worden: € 90.

Het verslagboek, dat wordt uitgegeven bij Kluwer, verschijnt normaliter in het najaar 2018 en wordt nagestuurd.

KMO-portefeuille: betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk.
(erkenningsnummer van UGent: DV.O103194 - werkwijze KMO-portefeuille)

Opgelet:
1. leden van VRG Alumni Gent genieten van een korting van € 20 bij inschrijving voor de volledige reeks.
meer informatie over VRG ALUMNI GENT
2. leden van AEDBF/EVBRF-Belgium genieten van een korting van € 20 bij inschrijving voor de volledige reeks.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch (inschrijvingsformulier) of door door het terugsturen van de ingevulde inschrijvingskaart van de folder.

Op basis van de bezorgde gegevens wordt u een factuur voor het verschuldigde inschrijvingsgeld toegezonden, te betalen op het rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent met vermelding van het nummer van de factuur.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 februari 2018

Er wordt geen bevestiging van inschrijving verstuurd. Annulatie is niet mogelijk, maar vervanging kan wel op eenvoudig verzoek.

Erkenning OVB / accreditatie FOD Justitie

De Orde van Vlaamse Balies heeft GPV erkend als opleidingsinstelling. Aan elke sessie zijn 2 standaardpunten toegekend.

Accreditatie door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd bekomen, zodat de inschrijvingsgelden van effectief aanwezige magistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van parketten en griffies worden gedragen door het IGO.

Verdere informatie en inlichtingen

Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Recht en Criminologie UGent
Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Telefoon: 09 264 67 58 - Fax: 09 264 69 99
E-mail: gpv@ugent.be