XLIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2016-2017
Strafrecht en strafprocesrecht:
doel of middel in een veranderde samenleving?

van 16 februari tot en met 27 april 2017
op donderdagavond te Gent

Ga naar: Inleiding - Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

Programma

Sessie 1: donderdag 16 februari 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Aspecten van sociaal strafrecht
Yves JORENS, hoogleraar UGent, directeur IRIS

19.40 uur: het recidiverisico als toetsingscriterium inhet straf(proces)recht
Joëlle ROZIE, hoogleraar UAntwerpen

20.20 uur: De actuele betekenis van het 'ne bis in idem'-beginsel
Daniel DE WOLF, docent VUB, advocaat

Sessie 2: donderdag 23 februari 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Elektronisch toezicht en autonome probatie nader bekeken
Tom DAEMS, hoofddocent KULeuven, en Yana MAGIS, praktijkassistente KULeuven

19.40 uur: De positie van het slachtoffer in strafzaken
Wendy DE BONDT, docent UGent

20.20 uur: De rol van de justitie-assistent bij de uitvoering van straffen en bestraffingsmodaliteiten
Sara GOOSSENS, directeur Justitiehuis Gent

Sessie 3: donderdag 9 maart 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Actualia voorlopige hechtenis
Laurens VAN PUYENBROECK, praktijkassistent UGent, advocaat

19.40 uur: Het verdachtenverhoor
Karel VAN CAUWENBERGHE, onderzoeksrechter Antwerpen

20.20 uur: De nieuwe interneringswetgeving
Tom VANDER BEKEN, hoogleraar UGent

Sessie 4: donderdag 16 maart 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Het Europees Onderzoeksbevel
Gert VERMEULEN, hoogleraar UGent

19.50 uur: De nieuwe richtlijn privacy politie en justitie en de verordening bescherming persoonsgegevens van 27 april 2016
Willem DEBEUCKELARE, voorzitter Privacycommissie, raadsheer Hof van Beroep Gent

Sessie 5: donderdag 30 maart 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Onderhandelde of consensuele justitie
Nicholas DE NIL, assistent UGent, advocaat

19.40 uur: Verzet en hoger beroep: een stand van zaken
Philip TRAEST, buitengewoon hoogleraar UGent, advocaat, en Joachim MEESE, professor straf(proces)recht UAntwerpen, advocaat

20.20 uur: De rechtspersoon in het strafproces: nieuwe ontwikkelingen
Filiep DERUYCK, hoofddocent VUB, advocaat, en Patrick WAETERINCKX, praktijklector VUB

Sessie 6: donderdag 20 april 2017

18.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes

19.00 uur: Terrorisme, radicalisering en bestuurlijke handhaving
Brice DE RUYVER, gewoon hoogleraar UGent

19.40 uur: Politionele informatiehuishouding en technologiegebruik
Frank SCHUERMANS, advocaat-generaal Hof van Beroep Gent

20.20 uur: Tucht en deontologie van magistraten
Myriam VAN PRAET, afdelingsprocureur Oost-Vlaanderen, en Ann LUKOWIAK, substituut parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Slotsessie: donderdag 27 april 2017

19.00 uur
Slotrede: Strafrechtelijk beleid vroeger en nu
Koen GEENS, minister van Justitie

20.00 uur
Afsluitende receptie