XLIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2017-2018
Het nieuwe ondernemingsrecht

van 1 maart tot en met 26 april 2018
op donderdagavond te Gent

Ga naar: Inleiding - Programma - Praktische informatie - Inschrijvingsformulier

Het Belgische ondernemingsrecht wordt momenteel volledig hertekend. Het insolventierecht wordt verruimd en gemoderniseerd. Het wetsontwerp ondernemingsrecht brengt belangrijke veranderingen teweeg op het vlak van de basisconcepten van het ondernemingsrecht en in maart verwachten we het definitieve ontwerp voor een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De cyclus Delva biedt u een overzicht van de diverse deelaspecten van deze grote hervorming en heeft daarbij ook oog voor het lot van een aantal specifieke sectoren zoals de non-profitsector en de deeleconomie.

Tijdens de slotzitting gaan twee eminente juristen vanuit helikopterperspectief na of de geplande hervormingen daadwerkelijk een nieuw tijdperk voor het ondernemingsrecht inluiden.

Het organiserend comité,
H. De Wulf, D. Bruloot en M. Tison