UPDATE IN DE CRIMINOLOGIE

De vakgroep Strafrecht en criminologie van de Gentse Rechtsfaculteit organiseerde in 2002 de inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de Criminologie. Met deze cyclus, die tweejaarlijks wordt georganiseerd, wordt beoogd om licentiaten in de criminologische wetenschappen en belangstellenden uit andere disciplines een gelegenheid te bieden om zich bij te scholen in de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het criminologisch domein.

De verslagboeken van deze Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de Criminologie worden uitgegeven in de reeks "Gandaius Update in de Criminologie". Het verslagboek is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Volgende editie

  • Update in de Criminologie 8: voorjaar 2017
  • Inschrijven: nog niet mogelijk

Voorgaande edities