FACULTAIRE UITGAVENREEKS GANDAIUS

1. Gandaius Boeken

1.1. Gandaius Handboeken

In deze subreeks verschijnen onder de titel "Handboek Belgisch [...] recht" de précis die de verschillende juridische vakgebieden bestrijken. Zij zijn:

  • opgeval als een wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde synthese van de verschillende rechtsdisciplines die worden onderwezen in de rechtenopleiding,
  • bestemd voor de student en de alumnus die ermee heeft leren werken tijdens zijn opleiding, alsook als basiswerk voor rechtspractici in het algemeen.

Ook criminologische werken kunnen onder de titel "Handboek" verschijnen in deze subreeks.

1.2. Gandaius Monografieën

In deze subreeks verschijnen boeken die geen handboek zijn, zoals op zich staande werken, handelsedities van doctoraten en bronnenboeken.

Wie in de praktijk met recht te maken heeft, weet dat het aantal vragen en problemen eindeloos is en dat vele nooit in de rechtspraak of de doctrine aan bod zijn gekomen. Een logische toepassing van de beginselen en eigenheden van het betrokken rechtsdomein en een vergelijking met de wijze waarop verwante vraagstukken daarin zijn benaderd bieden nochtans dikwijls een antwoord.

Dat is precies wat de Gandaius Monografieën de professionals van het recht bieden: een recent bijgewerkt en volledig overzicht van de laatste stand van zaken in een bepaald rechtsdomein, met een wetenschappelijke synthese van en commentaar op de beginselen, de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, uitgezuiverd van alle ballast.

Dat alles vindt zijn neerslag in een goed gestructureerd, degelijk geannoteerd en overzichtelijk handboek, dat voorzien is van de nodige interne verwijzingen en een uitgebreid zakenregister, die u helpen snel een accuraat en wetenschappelijk onderbouwd antwoord te formuleren op uw vraag.

Gandaius Monografieën: de essentie van een rechtsgebied volgens de huidige stand van de rechtswetenschap

1.3. Gandaius "in wording"

In deze subreeks verschijnen studentenedities, meer bepaald

  • eventuele studentenversies van de handboeken (goedkopere uitgave);
  • boeken "in wording", zoals syllabi, die (nog) niet aan de kwaliteitscriteria voldoen om als boek te worden gepubliceerd, maar die worden gebruikt voor een studentenpubliek.