FACULTAIRE UITGAVENREEKS GANDAIUS

3. Gandaius Meesterlijk

3.1. Thorbeckecolleges

Sinds 1975 is er een nauwe samenwerking tussen de Gentse Rechtsfaculteit en de Rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. Elk jaar geeft een van de hoogleraren van de ene faculteit een bijzonder gastcollege aan de andere faculteit. Dit wordt het Thorbeckecollege genoemd, ter nagedachtenis van Prof. J.R. Thorbecke die zowel in Gent (1825-1830) als in Leiden (1831-1849) hoogleraar is geweest. De tekst van het Thorbeckecollege wordt elk jaar in boekvorm uitgegeven en als geschenk aan de leden van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Gandaius Alumni aangeboden.

>> Volledige lijst van Thorbeckecolleges

3.2. Ontmoetingen François Laurent

Jaarlijks wordt een feestelijke lezing gehouden door hetzij een Gentse professor aan de Université de Liège, hetzij een Luiks professor aan onze faculteit.

>> Ontmoetingen François Laurent