GANDAIUS - ONTMOETINGEN MET RECHT

In deze reeks verschijnen de verslagen van studiedagen en congressen die door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent worden georganiseerd.

Reeds verschenen

  • Omzetting en uitvoering van de richtlijn Milieuschade (2008)
  • Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade (2008)
  • Verjaring in het privaatrecht - weet de avond wat de morgen brengt? (2006)
  • Contractenrecht in beweging (2004)
  • De nieuwe wet op de aansprakelijkheid van en voor ambtenaren (2004)
  • Financiële participatie door werknemers: de Wet van 22 mei 2001 (2001)
  • Plaisir, interdits et pouvoir (2000)
  • De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998 (1999)
  • Van oud en nieuw recht (1998)