FACULTAIRE UITGAVENREEKS GANDAIUS

2.Gandaius Vorming

2.1. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva

In 1974 nam wijlen professor Willy Delva een initiatief om juristen ook na het verlaten van de universiteit permanent te blijven vormen, door het organiseren van juridische lessencycli. Dit initiatief was zijn tijd ver vooruit: levenslang leren is in het huidige informatietijdperk meer dan ooit aan de orde.

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva groeide intussen uit tot een echte referentie in de wereld van het recht. De reeks verslagboeken van deze uiteenzettingen vormt een indrukwekkende bibliotheek over alle domeinen van het recht. Elk jaar kiest de stuurgroep immers een andere rechtstak tot centraal onderwerp. Verscheidene gerenommeerde auteurs leveren vervolgens vanuit hun eigen, specifieke invalshoek een bijdrage aan de cyclus.

 • XXXVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Echtscheiding
 • XXXVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Nieuw internationaal privaatrecht: meer Europees, meer globaal
 • XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Bijzondere overeenkomsten
 • XXXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen
 • XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Strafrecht & Strafprocesrecht
 • XXXIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Insolventierecht
 • XXXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Familiale vermogensplanning
 • XXIXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Goed procesrecht - Goed procederen
 • XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Invloed van het Europees recht op het Belgisch recht
 • XXVIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Privaatrecht in de reële en virtuele wereld
 • XXVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Overeenkomstenrecht
 • XXVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Rechtspersonenrecht
 • XXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Strafrecht: Wie is er bang van het strafrecht?
 • XXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Publiekrecht: De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht
 • XXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Sociaal recht: Niets dan uitdagingen
 • XXIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Handels-, economisch en financieel recht
 • XXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Personen- en familierecht: gezin en recht in een postmoderne samenleving
 • XIXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Recht halen uit aansprakelijkheid
 • XVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit
 • XVIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Procederen in nieuw België en komend Europa
 • XVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: De overeenkomst vandaag en morgen
 • XVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Actuale problemen van fiscaal recht
 • XIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Actuele problemen van strafrecht
 • XIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Actuele problemen van sociaal recht
 • XIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Actuele problemen van handels-, economisch en financieel recht
 • XIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Het familierecht geactualiseerd
 • Xe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Verbintenissenrecht
 • IXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Zakenrecht en zakelijke zekerheden
 • VIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: De internationalisering van het Belgisch privaatrecht
 • VIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Publiekrecht vandaag
 • VIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Procesrecht vandaag
 • Ve Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Actueel handels- en economisch recht
 • IVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Het nieuwe Belgische huwelijksvermogensrecht
 • IIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Sociaal recht
 • IIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Strafwetenschappen
 • Ie Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Gezinsrecht