Medewerkers

Rechtshistorische Courant

Bibliografie Rechtshistorische Courant

Congressen

Gentse Rechtshistorische Causerie├źn

European Forum Of Young Legal Historians

Kalender

 

 

 

 

NL/EN

Waarde bezoeker,

Het Gentse ‘Instituut voor Rechtsgeschiedenis’ heet u hartelijk welkom op zijn website.
Het instituut is onderdeel van de vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht van de Gentse Rechtsfaculteit. De leden van het instituut staan in voor het onderwijs van rechtshistorische en algemeen inleidende juridische opleidingsonderdelen. Qua onderzoek worden thema’s behandeld van middeleeuws leenrecht, over vroegmoderne receptiegeschiedenis en internationaal recht tot de ontwikkeling van het Belgische recht in de negentiende en twintigste eeuw. De publicaties vindt u in de academische bibliografie van elk van de leden.
Het Instituut organiseert geregeld rechtshistorische colloquia en nodigt jonge onderzoekers en gerenommeerde professoren uit voor rechtshistorische causerie├źn. Op advies van het instituut reikt het universitaire Sartoncomité ook Sartonmedailles uit aan verdienstelijke geschiedschrijvers van de rechtswetenschap.
De activiteiten worden aangekondigd in de Rechtshistorische Courant, die maandelijks aan alle geïnteresseerden wordt toegestuurd.
Steeds welkom!


Georges Martyn
Directeur van het Instituut voor rechtsgeschiedenis