Medewerkers

Rechtshistorische Courant

Congressen

Gentse Rechtshistorische Causerieën

Sarton

Bronnen

 

 

 

 

Waarde bezoeker,

Het Gentse ‘Instituut voor Rechtsgeschiedenis’ heet u hartelijk welkom op zijn website.
Het instituut is onderdeel van de vakgroep Metajuridica, privaat en ondernemingsrecht van de Gentse faculteit Recht en Criminologie. De leden van het instituut staan in voor het onderwijs van rechtshistorische en algemeen inleidende juridische opleidingsonderdelen. Qua onderzoek worden thema’s behandeld van middeleeuws leenrecht, over vroegmoderne receptiegeschiedenis en internationaal recht tot de ontwikkeling van het Belgische recht in de negentiende en twintigste eeuw. De publicaties vindt u in de academische bibliografie van elk van de leden.


Het Instituut organiseert geregeld rechtshistorische colloquia en nodigt jonge onderzoekers en gerenommeerde professoren uit voor rechtshistorische causerieën. Op advies van het instituut reikt het universitaire Sartoncomité ook Sartonmedailles uit aan verdienstelijke geschiedschrijvers van de rechtswetenschap.
De activiteiten worden aangekondigd in de Rechtshistorische Courant, die maandelijks aan alle geïnteresseerden wordt toegestuurd.
Steeds welkom!


Dirk Heirbaut
Directeur van het Instituut voor rechtsgeschiedenis


Dear visitor,

Welcome to the Ghent Institute for Legal History! Our Institute is part of the department of Interdisciplinary Study of Law, Private Law and Business Law of the Faculty of Law and Criminology. The members ‘Medewerkers of the Institute teach both legal history and legal theory (as well as several general introductions to Belgian law). Topics of research of the Institute range from medieval feudal law, over early modern reception of ius commune and international law to developments of the Belgian legal system in the 19th and 20th centuries. Have a look at the academic bibliography of each of our members.

Very regularly, the Institute organizes legal history conferences‘ rechtshistorische colloquia’, and it invites both young and well established scholars to the ‘rechtshistorische causerieën’ (‘round table legal history talks’). The Ghent University Sarton Committee delivers the Sarton Medal to renowned historians of the legal science, on the proposal of the Institute.

All activities of the Institute are announced in the monthly electronic periodical ‘Rechtshistorische Courant’. Always welcome!


Dirk Heirbaut
Director of the Institute for Legal History