Biografie

Georges Martyn is geboren in 1966 in Avelgem, waar hij lagere en middelbare school liep in het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij volgde nadien de opleidingen rechten en middeleeuwse studies aan de KULAK en de K.U.Leuven, waar hij ook assistent was van 1990 tot 1997. In 1996 verdedigde hij er zijn doctoraatsverhandeling "Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het burgerlijk recht". Hij is gehuwd met An Clarysse en vader van Lander en Klaas. Hij was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en plaatsvervangend vrederechter. Professor Martyn doceert aan de Gentse rechtsfaculteit verscheidene rechtsgeschiedenisvakken.

 

Biography

Georges Martyn (°1966 in Avelgem) studied law and medieval studies in Kortrijk and Leuven. In 1996 he defended his PhD thesis on early modern private law legislation in the Southern Netherlands. He is married to An Clarysse and father of Lander and Klaas. From 1992 to 2008 he was ‘advocaat’ (lawyer/barrister). Since 1999 he teaches legal history, legal methodology and general introduction to law in Ghent. He is also a substitute magistrate (justice of the peace). His main fields of research are the history of the legal professions, legal iconography and early modern private and public law.

 

Contact: Georges.Martyn@UGent.be

Academic Bibliography