Biografie

Matthias Van Der Haegen (°1991) behaalde in juli 2014 het masterdiploma rechten (UGent/Hofstra University, VS) met een masterproef getiteld ‘Een Hof van Cassatie voor de 21e eeuw: over het kaf en het koren’, waarmee hij de APR-prijs 2013-2014 won. Nadien volgde hij een bijkomende masteropleiding (Magister Juris) aan de University of Oxford waar hij zich onder meer toelegde op het burgerlijk procesrecht en Engelse vroegmiddeleeuwse rechtsgeschiedenis. Matthias bereidt als aspirant van het FWO-Vlaanderen onder het promotorschap van prof. dr. Dirk Heirbaut en prof. dr. Piet Taelman een doctoraat voor over de impact van het Hof van Cassatie op de Belgische rechtspraak, met als uitgangspunt citaties in de rechtspraak. 

Biography

Matthias Van Der Haegen (°1991) obtained his master’s degree in law in 2014 (Ghent University/Hofstra University, US) with a thesis on the Court of Cassation, the Belgian Supreme Court, which was awarded the 2013-2014 APR-prize. He obtained the degree of Magister Juris at the University of Oxford in July 2015, focussing inter alia on civil procedure and English medieval legal history. Since October 2015, Matthias is attached to the Institute for Legal History as a Ph.D. fellow of the Research Foundation Flanders, researching the impact of the Belgian Supreme Court on the judiciary through citation networks in case law, under the supervision of prof. dr. Dirk Heirbaut and prof. dr. Piet Taelman.

 

Contact: MatthiasR.Vanderhaegen@Ugent.be

Academic Bibliography