Biografie

Rik Opsommer verdedigde als promovendus bij Prof. Dr. Jos Monballyu in september 1993 zijn proefschrift over het leenrecht in Vlaanderen (14de en 15de eeuw). Hij was tot en met 1994 assistent aan de subfaculteit rechten van de KULAK. Hij publiceerde ook nog onder meer over de Vlaamse leenrechtelijke intestaatsopvolging; de laatmiddeleeuwse geschiedenis van het Land tussen Maarke en Ronne, de Wetachtige Kamer van Vlaanderen, de opbouw van het stadsarchief Ieper en het ‘Tractaet van de leenrechten na de hoven van Vlaenderen’ van Filips Wielant.

Op heden is hij werkzaam als archivaris bij het stadsarchief van Ieper. Daarnaast is hij met ingang van 1 oktober 2005 deeltijds verbonden als hoogleraar aan onze vakgroep.

 

Contact: Rik.Opsommer@UGent.be

Academic Bibliography