European Journal of Social Law

Het kersverse European Journal of Social Law (EJSL) is een academisch peer-reviewed tijdschrift dat gewijd is aan de verspreiding van internationaal hoogwaardig onderzoek op het vlak van ontwikkelingen, trends en uitdagingen met betrekking tot het arbeidsrecht en het socialezekerheids-/welzijnsrecht op Europees en internationaal niveau.

EJSL analyseert het sociaal recht dat in volle expansie is op Europees niveau en dit in zijn complexe en dynamische verhoudingen tot de algemene ontwikkelingen in het integratieproces en in de constructie van het Europese project. Het tijdschrift spitst zich in het bijzonder toe op de impact van de marktvrijheden en andere algemene principes en beleidslijnen van de Europese Unie op nationale en Europese sociale waarden en rechten.

EJSL richt zich zowel op de theoretische en fundamenteelrechtelijke dimensies van deze ontwikkelingen als op de systematische analyse van wetgeving, rechtspraak en nieuwe beleidstrends op het vlak van het Europees arbeids- en socialezekerheidsrecht.

PEER REVIEW

De editors zien met plezier ontwerpen en voorstellen van bijdragen tegemoet, meer in het bijzonder met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, trends en uitdagingen op het vlak van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht/welzijnsrecht op Europees en internationaal niveau en de impact van marktvrijheden op de nationale en Europese sociale waarden en rechten. Zowel analytische artikelen als rechtspraak zijn welkom.

Het tijdschrift publiceert enkel originele wetenschappelijke bijdragen die nooit eerder werden gepubliceerd of aanvaard voor publicatie. De auteurs van de bijdragen moeten dit aan de editors bevestigen bij het overhandigen van hun bijdrage voor publicatie in het tijdschrift. Materiaal dat eerder al aanvaard werd voor publicatie in dit tijdschrift mag nadien dan ook nergens anders gepubliceerd worden, noch in gedrukte of elektronische vorm, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de editors.

De artikelen mogen worden opgestuurd naar :

Prof. Dr. Y. Jorens
Universiteit Gent
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Sociaal Recht
Universiteitstraat 4
B - 9000 Gent
BELGIUM
e-mail: yves.jorens@pandora.be

Editors

Editor in chief: Prof. dr. Yves Jorens, professor of Social Security Law and European Social Law at the Faculty of Law of Ghent University in Belgium

Co-editor: Prof. dr. Stefano Giubboni, associate professor of Labour law at the University of Perugia in Italy

Editorial board:
Mark Barenberg, Columbia Law School, New York
Michael Dougan, University of Liverpool
Stefano Giubboni, University of Perugia
Yves Jorens, Ghent University
Kristina Koldinska, Charles University, Prague
Jean-Philippe Lhernould, Université de Poitiers
Antonio Lo Faro, University of Catania
Eleanor Spaventa, Durham University

Informatie

  • European Journal of Social Law
  • EJSL
  • Trimestrieel tijdschrift
  • vanaf 2011
  • Peer reviewed
  • ISSN (printed) : 2033-9755
  • ISSN (online) 2033-9763
  • Pubisher : Die Keure; Brugge, Belgium