Vakgroep Sociaal recht

Op deze site vind je informatie over het personeel, de studiedagen en de onderzoeksactiviteiten die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

De informatie over onderwijsactiviteiten is tot een minimum beperkt. We verwijzen hiervoor naar Minerva, de facultaire site en de centrale diensten.

Bezoekers- en leveringsadres:
Braunschool, Voldersstraat 3 in Gent (1e verdieping)

Facturatie- en correspondentieadres:
Universiteit Gent
Vakgroep Sociaal recht
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Secretariaat : 09 264 68 43/47

Bankgegevens

Vacatures