Comité Rechtsgeschiedenis

Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van België

Stichting OVR

De afgelopen jaren kan het (rechts)historisch onderzoek meer en meer rekenen op open access publicaties. Oudere rechtshistorische publicaties zijn vooralsnog enkel op papier te consulteren. Het Gentse Instituut voor Rechtsgeschiedenis wil via dit kanaal zoveel mogelijk van de voor het rechtshistorisch onderzoek essentiële uitgegeven bronnenreeksen in gedigitaliseerde vorm ter beschikking stellen.

More and more, historical research can count on digitized sources and open access publications. Older legal history publications, however, are still mostly to be consulted in paper version. The Ghent Legal History Institute, via this channel, wants to help the legal history researcher as much as possible by offering links to digitized versions of the main (Belgian and Dutch) edited legal history sources series


 

 

Thuispagina