In 1984 the Maritime Institute started to organize a multidisciplinary post-academic cycle in port and maritime sciences, which still exists today as the academy port management, and is yearly organized (in Dutch). Since 1996 the Maritime Institute organizes every year a maritime symposium (in Dutch). From 1986 on the Maritime Institute is the coordinator of a multidisciplinary master after master in port and maritime sciences, initially in Dutch but since 2014 in English. This MSc in Maritime Science is organized in cooperation with the Free University of Brussels.

Maritime science

The Master of Science in Maritime Science

The Master of Science in Maritime Science is an inter-university programme developed by Ghent University (UGent) and the Vrije Universiteit Brussel (VUB).

It aims at students from diverse academic backgrounds, who have a common passion for maritime transport and already hold a Master degree. People working in the maritime sector may also benefit from the programme to enhance their knowledge and skills. The programme comprises three main pillars: a technical/general pillar, an economic/logistic pillar and a legal pillar, and follows the multidisciplinary approach which makes it unique in the global academic landscape.

Mosims
Mosims
Beelden: © North Sea Port - Tom D-Haenens

Academy Havenbeheer (Dutch)

Dit programma wordt gecoördineerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. dr. F. Maes. De vorming wordt ingericht in nauwe samenwerking met North Sea Port en geniet de volle ondersteuning van CEO Dhr. D. Schalck. De praktische organisatie is in handen van Gandaius academy.

Praktisch

Het programma omvat 5 modules die worden georganiseerd van oktober tot maart  in de UGent en in North Sea Port. U kan hiermee een getuigschrift van de UGent behalen.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 980 EUR en omvat het lesgeld, syllabus, gebruik van de leslokalen, koffie en broodjes.

Opleidingscheques voor werknemers (uitgeschreven door Accor)

  • Bestel opleidingscheques bij de VDAB. Let wel: de opleidingscheques moeten geldig zijn voor de volledige duur van de opleiding;
  • Vul het elektronische inschrijvingsformulier in en vermeld dat u opleidingscheques zal gebruiken voor de betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld;
  • U ontvangt een factuur van de Universiteit Gent voor het volledige bedrag;
  • U overhandigt de opleidingscheques aan de organisatoren bij aanvang van de opleiding;
  • Betaal enkel het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag van de opleidingscheques.

KMO portefeuille voor werkgevers

MaritimE symposium (Dutch)