International Journal of Marine and Coastal Law
Author(s)
Ilja Van Hespen
Publication

Developing the Concept of Maritime Piracy: a Comparative Legal Analysis of International Law and Domestic Criminal Legislation

International Journal of Marine and Coastal Law  2, 279–314.

This article deals with the problem of combating international crime related to violence at sea. The question addressed is whether, according to public international law, all violent acts in the maritime domain, such as maritime piracy, drug trafficking, human trafficking and maritime terrorism, can be combined into one legal concept. In order to answer this question, this article takes the traditional notion of “piracy” in the sense used in the 1982 Law of the Sea Convention and explores the possibility of the notion being extended to encompass the other forms of crime to a concept of “universal maritime crime”. Jurisdictional issues, the difficulties of incorporating the resulting concept into domestic criminal legislation and challenges related to the prosecution of alleged criminals, such as due process and human rights issues, are also considered.

Keywords
maritime security, piracy, maritime terrorism, universal jurisdiction, Law of the Sea Convention, Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, human trafficking, migrant smuggling

Article
Revue de Droit Militarie et de Droit de la Guerre
Author(s)
Ilja Van Hespen
Publication

Prosecuting Maritime Piracy : Domestic Solutions to International Crimes, The Military Law and the Law of War Review

Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, 54 (2015-2016), 331-335.

De juridische grondslag voor Staten om op internationaal niveau maritieme piraterij en andere illegale praktijken die verband houden met gewelddaden op zee te kunnen bestrijden, is afgeleid van verschillende verdragsrechtelijke, maar soms ook nog gewoonterechtelijke instrumenten. Hoewel het niet eenvoudig is voor de professional en al zeker niet voor de leek om daar zijn weg in te vinden, biedt dit boek toch een mooi en helder overzicht van de huidige stand van de wetgeving betreffende de bestrijding van maritieme piraterij. Het boek heeft een sterke juridische inslag en is zeer interessant voor advocaten, procureurs en maritieme juristen. De auteurs zijn gerespecteerde academici en beoefenaars van het recht met bewezen track records. Sommigen onder hen, zoals Eugene Kontorovich en Milena Sterio, zijn rechtsgeleerden die al sinds decennia bekend staan voor hun onderzoek op het gebied van de strijd tegen piraterij. Anderen hebben een ruime expertise ontwikkeld op het gebied van de vervolging van oorlogsmisdaden. Opmerkelijk is dat het boek nog steeds gemakkelijk leesbaar is voor de leek en de lezer hoeft dan ook geen specialistische voorkennis te hebben van het onderwerp. Een belangrijk kenmerk om te benadrukken, is de logische manier waarop de tekst is onderverdeeld in delen en vervolgens in hoofdstukken, wat een sterke houvast vormt voor de lezer die van het begin tot het einde door de tekst wil gaan, maar ook een goede leidraad biedt aan diegenen die liever rechtstreeks de tekst over een bepaalde kwestie in het boekwerk willen terugvinden. Het boek is uniek in dat opzicht dat het één van de eerste is waarvan de inhoud echt is toegespitst op de vervolging van piraten. Van gevangenneming over aanhouding tot en met de eigenlijke procesvoering en het uitvoeren van een eventuele gevangenisstraf, alle fasen van de vervolging van een individuele piraat komen aan bod en telkens worden de relevante juridische vraagstukken die in een bepaalde stand van het onderzoek of van de procesvoering kunnen optreden, uitgebreid en met grote zorgvuldigheid voor de lezer belicht. Het verzamelwerk verschilt dan ook van andere onlangs gepubliceerde werken die zich eerder richten op het juridisch kader met betrekking tot het misdrijf piraterij zelf of die het vervolgen van piraterij eerder belichten door de lens van het maritieme terrorisme in plaats van als een misdaad die kan worden vervolgd onder nationale anti-piraterij wetgeving.

Keywords
Maritime Piracy, Prosecution, Maritime Security, Pirate, PMSC, piraterij, piraterie maritime

Article
Proeve van Belgische Scheepvaart
Author(s)
Eric Van Hooydonk
Publication

Proeve van Belgisch scheepvaartwetboek (publiekrecht), publiek scheepvaartrecht : elfde Blauwboek over de herziening van het Belgische scheepvaartrecht

Commissie Maritiem Recht; 2016.

Book
Transportrecht
Author(s)
Eric Van Hooydonk
Publication

The Spanish Dock Labour Ruling (C-576/13) : mortal blow for the Dockers Pools ?

(2016) TRANSPORTRECHT. 39(7-8). p.275-289

Article
Ebauche
Author(s)
Eric Van Hooydonk
Publication

Ébauche de Code belge de la navigation (Droit public) : droit public de la navigation : onzième Livre bleu relatif à la révision du Droit belge de la navigation

Book
Energy policy
Author(s)
Zacharoula Kyriazi
Frank Maes
Steven Degraer
Publication

Coexistence dilemmas in European marine spatial planning practices : the case of marine renewables and marine protected areas

(2016) ENERGY POLICY. 97. p.391-399

The question whether coexistence of marine renewable energy (MRE) projects and marine protected areas (MPAs) is a common spatial policy in Europe and how a number of factors can affect it, has been addressed by empirical research undertaken in eleven European marine areas. Policy drivers and objectives that are assumed to affect coexistence, such as the fulfillment of conservation objectives and the prioritization  of other competing marine uses, were scored by experts and predictions were cross checked with state practice. While in most areas MRE-MPA coexistence is not prohibited by law, practice indicates resistance towards it. Furthermore expert judgement demonstrated that a number of additional factors, such as the lack of suitable space for MRE projects and the uncertainty about the extent of damage by MRE tot he MPA, might influence the intentions of the two major parties involved (i.e. the MRE developer and the MPA authority) to pursue or avoid coexistence. Based on these findings, the interactions of these two players are further interpreted, their policy implications are discussed, while the need towards efficient, fair and acceptable MRE-MPA coexistence is highlighted.

Article
Havenhuis
Author(s)
Eric Van Hooydonk
Publication

Antwerpen, eeuwige wereldhaven

Book chapter in 'Het Havenhuis Antwerpen', Pandora publishers, ISBN 9789053254141

Er zijn weinig havens in de wereld die kunnen bogen op zo'n rijke geschiedenis als Antwerpen. Reeds in de 16e eeuw was de haven een draaischijf van internationale handel. Geïnspireerd door deze unieke positie, en de historische context heeft Zaha Hadid Architects een nieuw Havenhuis voor Antwerpen gecreëerd dat zich passend heeft ingeschreven in de eeuwenlange dialoog tussen stad en rivier.
Het Havenhuis combineert het oude en het nieuwe, wat een impressionant geheel oplevert dat speelt met het licht. De gedachte aan een fonkelende diamant zal nooit veraf zijn, wanneer het glazen gedeelte zijn spel van tinten en kleuren opvoert. Het ontwerp van Zaha Hadid toont bovendien hoe 'voormalige' gebouwen ook in moderne architectuur een glansrol kunnen spelen. De sublieme integratie van de niet langer in gebruik zijnde en als monument beschermde brandweerkazerne als volwaardig onderdeel van de constellatie, versterkt het totale project.
Het boek behandelt het ontstaan en de ontwikkeling van de Haven en de omgeving van de dokken waar het nieuw Havenhuis staat en de recente situatie van de Antwerpse Haven.
In een tweede deel wordt het Nieuwe Havengebouw behandeld, uitgebreid geïllustreerd met foto's van het bouwproces.

Book chapter
Tijdschrift voor milieurecht
Author(s)
Frank Maes
Publication

Ruimtelijke planning op zee in België: van plan naar proces en een nieuw plan

(2016) TIJDSCHRIFT VOOR MILIEURECHT. p.415-439

Mariene ruimtelijke planning in België is een proces van meer dan 10 jaar, waarbij België tot de voorlopers in de wereld behoort. In deze periode is ervaring opgedaan met een nieuw beheermodel voor activiteiten op zee. Het model vertrekt van een integrale benadering in de plaats van de vroegere sterk sectorale ad hoc benadering en heeft als finaliteit een duurzaam beheer van de zee. Van belang hierbij is de coördinerende functie op ministerieel niveau en het maken van duidelijke afspraken in het regeerakkoord. Immers, mariene ruimtelijke planning in België raakt niet aan de bestaande bevoegdheden van de diverse betrokken ministers en administraties, maar is een stimulus tot overleg en het gecoördineerd maken van keuzes met een visie op de toekomst. De mariene ruimtelijke planning werd meer concreet en juridisch duidelijker omkadert in de periode 2012-2014, vertrekkende van een juridische basis in de wet ter bescherming van het mariene milieu, wordt een planningsproces geïntroduceerd dat finaal in 2014 leidde tot een algemeen gebied dekkend ruimtelijk plan voor activiteiten die plaatsvinden op zee. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de oorsprong en evolutie van de mariene ruimtelijke planning in België, het planningsproces, om vervolgens stil te staan bij de belangrijkste elementen van het plan en de flankerende wetgeving. Het ruimtelijk plan is een overkoepeling voor een gefragmenteerde regelgeving die nog steeds sterk sectoraal is.

Article
The Law and Policy of Biofuels
Author(s)
Frank Maes
Lei Guo
Publication

The current legal framework on biofuels in China

Book chapter
Marine policy
Author(s)
Frank Maes
Ellen Pecceu
Kris Hostens
Publication

Governance analysis of MPAs in the Belgian part of the North Sea

(2016) MARINE POLICY. 71. p.265-274

The Belgian MPA designation process started in 1999, a journey that was characterized by several conflicts related to the multi-level government system in Belgium and obstacles, e.g. the de-designation of the Special Area of Conservation (SAC) 'Vlakte van de Raan 'in 2008. On the other hand a number of successful events could be noted as well, e.g. the designation of three Special Protection Areas (SPAs) in 2005 in front of the three marine harbors, and the extension of the SAC 'Trapegeer-Stroombank' (designated in 2005) to an area 430% of the BPNS surface in 2012 (now renamed to SAC 'Vlaamse Banken').
The most important aspects that contributed to the successful designation of these MPAs in the BPNS  were (1 ) the appointment of a minister of the North Sea in 2003 (and 2011), who was dedicated and specifically mandated to coordinate all federal North Sea matters (thus excluding fisheries); (2) the growing awareness of the need for nature conservation through different EU Directives (e.g. Marine Strategy Framework Directive (MSFD)); and (3) the level of stake holder and public involvement, especially focusing on transparency throughout the process.

Article
Marine policy
Author(s)
Frank Maes
Laura Lallier
Publication

Environmental impact assessment procedure for deep seabed mining in the area: independent expert review and public participation

(2016) MARINE POLICY. 70. p.212-219

With the fast rising sector of deep seabed mining, and the increasing number of exploration contracts in the international area of the deep seabed, the International Seabed Authority (ISA) is urged to adopt the exploitation regulations for its Mining Code, which will include processes and procedures for environmental impact assessment (EIA). While trying to put in place such a mechanism, the ISA will be confronted with key challenges due to its structure and decision making process as an international organisation. This paper introduces the legal grounds and implementation issues of two elements that can be identified as good practice for EIA: the review by independent experts and the participation of the public.

Article